වෙළඳ නාමය නිර්දේශ කරන්න

TDK Corporation
JST
Micron Technology
Vishay
ROHM Semiconductor
IR (Infineon Technologies)
Sanyo Semiconductor/ON Semiconductor
Texas Instruments
Linear Technology (Analog Devices, Inc.)
Xilinx
Maxim Integrated
STMicroelectronics

ප්රවෘත්ති මධ්යස්ථානය

ඉලෙක්ට්රොනික සඳහා නවතම වෙළඳපල පුවත්

තව
News Center
ඉහළට